Realizacje

Nasze realizacje

Poniżej znajdziesz chronologiczną listę zrealizowanych przez naszą Spółkę inwestycji. Oprócz krótkiego opisu każdego zadania, zamieściliśmy również zdjęcia dla jak najlepszego odwzorowania efektów naszej pracy.

WYMIANA GEOKOMÓREK W STAWACH I ROWACH NA TERENIE INFILTRACJI

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 08.11.2017 r. – 22.12.2017 r., na rzecz Miejskich Wodociągów
i Kanalizacji w Bydgoszczy.

ZABEZPIECZENIE WYKOPU

Wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu w postaci wbicia i wyrwania ścianek na zadaniu: Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Wrocławskiej w Bydgoszczy w okresie 12.10.2017 r. – 18.04.2018 r.. Inwestor: RED CO Mariusz Sawicki.

REMONT UMOCNIENIA I NABRZEŻA DOLNEJ WODY ELEKTROWNI ŻUR

Tym razem naszym zleceniodawcą była ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Segment OZE, dla której w dniach 05.09.2017 r. – 31.10.2017 r., realizowaliśmy roboty hydrotechniczne.

AWARYJNA WYMIANA OCIEPLENIA WODOCIĄGU

Szybkie i terminowe podjęcie działań przez naszą Spółkę na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  Gdańsku w dniach 06.04.2017 r. – 28.04.2017 r. pozwoliło z powodzeniem zakończyć realizację zadania awaryjnej naprawy ocieplenia wodociągu zasilającego obiekty stopnia piętrzącego Czersko Polskie.

LIKWIDACJA PRZECIEKÓW DO BLOKU ELEKTROWNI W HALI MASZYN GRÓDEK

Kolejne zadanie na rzecz Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Segment OZE, w dniach 31.03.2017 r. – 06.06.2017 r. to likwidacja przecieków do bloku elektrowni w hali maszyn Gródek.

REMONT JAZU LISI OGON

Budowle hydrotechniczne to nasza specjalność, tym bardziej cieszy nas fakt zakończenia robót w ramach zadania „Remont Jazu Lisi Ogon”. Zadanie w dniach 18.11.2016 r. – 15.12.2016 r. zrealizowaliśmy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

REMONT USZKODZONYCH BRZEGÓW NA KANALE GÓRNONOTECKIM

Remont uszkodzonych brzegów odcinkowo pomiędzy śluzami Dębinek V i VI na Kanale Górnonoteckim w km 130,13 -13,97 II etap, to kolejne zadanie, które po wygranym przetargu zrealizowaliśmy na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Prace trwały w okresie od 10.11.2016 r. – 28.12.2016 r.

ODBUDOWA DRENAŻU ZE STUDNI NA ZAPORZE W PIECZYSKACH

Nie boimy się wyzwań, więc zrealizowaliśmy kolejne trudne zadanie na rzecz Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w okresie 25.10.2016 r. – 25.01.2017 r. Tym razem odbudowaliśmy drenaż ze studni S-3 na zaporze w Pieczyskach.

mODERNIZACJA PŁYT BETONOWYCH EW WŁOCŁAWEK

Modernizacja płyt betonowych na płaszczyźnie manewrowej wody dolnej od torowiska suwnicy bramowej wody dolnej do budynku EW Włocławek na rzecz Inwestora: Energa Wytwarzanie S.A. było kolejnym zadaniem, którego podjęliśmy się w 2016 roku. Prace wykonywaliśmy w dniach od 05.10.2016 r. do 02.11.2017 r.

REMONT JAZU WIELKIEGO KANAŁU BRDY

Do kolekcji zrealizowanych zadań z zakresu budownictwa hydrotechnicznego możemy dodać kolejne zadanie: Remont Jazu Wielkiego Kanału Brdy. Inwestorem był po raz kolejny Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Prace prowadziliśmy w dniach od 01.08.2016 r. – 12.12.2016 r.

LIKWIDACJA PRZEMIAŁÓW W OBRĘBIE AWANPORTÓW PRZY STOPNIACH - KRZYŻ, DRAWSKO, WRZESZCZYNA, ROMANOWO

W dniach 20.06.2016 r. – 15.07.2016 r. wykonaliśmy na rzecz Inwestora jakim jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zadanie pn. „Likwidacja przemiałów w obrębie Awanportów przy stopniach – Krzyż, Drawsko, Wrzeszczyna, Romanowo. Prace zakończyliśmy w terminie i z zachowaniem należytej staranności.  

WYKONANIE ŚCIANEK SZCZELNYCH STALOWYCH NA STADIONIE ZAWISZA W BYDGOSZCZY

Posiadany przez naszą Spółkę sprzęt umożliwił nam realizację zadnia w postaci wbicia ścianek szczelnych stalowych oraz ich obcięcie do rzędnej deskowania na zadaniu „Rozbudowa strefy MIXED ZONE stadionu Zawisza w Bydgoszczy” na rzecz firmy KONTBUD Sp. z o.o.

REMONT MECHANIZMÓW 4 ŚLUZ NADZORU WODNEGO OSTRÓDA

Tym razem możemy pochwalić się zakończeniem remontu mechanizmów 4 śluz Nadzoru Wodnego Ostróda. Roboty budowlane zrealizowaliśmy w dniach 07.04.2016 r. – 28.04.2016 r., a inwestorem był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

BUDOWA FUNDAMENTÓW ŻELBETOWYCH

Budowa fundamentów żelbetowych w istniejącej hali produkcyjnej Metalkas przy ul. Deszczowej 63 w Bydgoszczy na rzecz firmy Metalkas Sp. z o.o. w dniach 07.03.2016 r. – 17.03.2016 r. to kolejna trudna, ale udana realizacja wykonana przez naszą Spółkę na terenie Bydgoszczy.

NAPRAWA SLIPU NA LEWYM BRZEGU RZEKI BRDY W MIEJSCOWOŚCI MYLOF

W dniach 20.11.2015 r. – 11.12.2015 r. przeprowadziliśmy na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku naprawę slipu na lewym brzegu rzeki Brdy w miejscowości Mylof. Efekty naszej pracy widoczne są na zdjęciach.

LIKWIDACJA WYSIĄKÓW NA DOLNYM STANOWISKU ZAPORY MYLOF WRAZ Z MODERNIZACJĄ PIEZOMETRÓW

Właśnie zakończyliśmy kolejną inwestycję na rzecz publicznego inwestora jakim był: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Nasze zadanie polegało na likwidacji wysiąków na dolnym stanowisku zapory Mylof wraz z modernizacją piezometrów. Prace realizowaliśmy w dniach 28.09.2015 r. – 07.12.2015 r.

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z ROWU OPASKOWEGO

Za nami kolejna realizacja w Bydgoszczy. Roboty polegające na odprowadzeniu ścieków z rowu opaskowego  miejsca magazynowanie odpadów (MMO) paleniskowych przy ul. Nowotoruńskiej w Bydgoszczy, zrealizowaliśmy w dniach 13.10.2015 r. – 18.01.2016 r. dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

REMONT USZKODZONYCH BRZEGÓW NA GÓRNEJ SKANALIZOWANEJ NOTECI

Niedawno zakończyliśmy remont uszkodzonych brzegów na Górnej Skanalizowanej Noteci na odcinku Łochowo – Lisi Ogon w km 144,98-145,3 . Roboty budowlane zrealizowaliśmy w dniach 05.08.2013 r. – 19.12.2013 r., tym razem na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

WBICIE ŚCIANKI SZCZELNEJ STALOWEJ

Wbijanie i wyrywanie ścianek szczelnych to jedna z robót budowlanych, którą wykonujemy od kilku lat. Nasze doświadczenie i niezbędny sprzęt zaowocowały współpracą z firmą BAUPOL Sp. z o.o., na której zlecenie dokonaliśmy zabezpieczenie wykopu w postaci wbicia ścianki szczelnej stalowej z grodzic GU 7S na terenie budowy: Zakładu Mechanicznego SKRAW-MECH Sp. z o.o. w dniach 22.04.2015 r. – 11.05.2015 r.

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KAPUŚCISKA W BYDGOSZCZY

Wspólnie z PTB Nickel zakończyliśmy „Modernizację oczyszczalni Ścieków „Kapuściska” w Bydgoszczy”. Prace wykonywano w terminie od 23.03.2015 r. – 30.06.2015 r. Inwestorem była Spółka Wodna Kapuściska Oczyszczalnia Ścieków.

REMONT JAZU GŁÓWNEGO ORAZ ELEKTROWNI WODNEJ MYLOF - DOSZCZELNIENIE KONSTRUKCJI I REMONT CIĄGÓW PIESZYCH

To była kolejna, udana realizacja zadania dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, prowadzona w dniach 08.09.2015 r. – 23.10.2015 r. Naszym zadaniem było wykonanie doszczelnienia konstrukcji i przeprowadzenie remontu ciągów pieszych w ramach zadania remontu jazu głównego elektrowni wodnej Mylof.

WBICIE ŚCIANKI SZCZELNEJ STALOWEJ

Ponowna współpraca z firmą BAUPOL Sp. z o.o. i ponownie wbicie ścianki szczelnej stalowej z grodzic GU 7S wraz z wykopem w ramach realizacji zadania „Budowa fundamentu pod komorę w Bydgoszczy na terenie „SKLEJKA””  była realizowana w dniach 25.05.2015 r. – 30.06.2015 r.  Zdjęcia z realizacji dostępne obok.

WBICIE ŚCIANKI SZCZELNEJ STALOWEJ

Ten sam zakres robót, ta sama budowa, ten sam inwestor tylko inne daty realizacji zadania (27.07.2015 r. – 18.08.2015 r.), polegającego na zabezpieczeniu wykopów w postaci wbicia grodzic stalowych na terenie budowy: „Zakładu mechanicznego SKRAW-MECH w Bydgoszczy”.

NAPRAWA WANIEN POD TRANSFORMATORAMI ELEKTROWNI WODNEJ KORONOWO

Podjęliśmy się zadania naprawy wanien pod transformatorami Elektrowni Wodnej Koronowo. Prace zrealizowaliśmy terminowo w okresie od 26.05.2015 r. – 19.08.2015 r. dla ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

MODERNIZACJA OBIEKTÓW PIĘTRZĄCYCH KANAŁU BYDGOSKIEGO

Na zlecenie inwestora, jakim byłam firma DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o. dokonaliśmy w dniach 18.09.2014 r. – 22.10.2014 r. szandorowania i odwodnienia śluz Czyżkówko, Okole, Prądy i Osowa Góra na terenie Bydgoszczy. 

Stawiamy wysokie cele

Naszym naczelnym celem jest rzetelna realizacja zadania po satysfakcjonującej obie strony cenie i w oczekiwanym terminie.