AKTUALNOŚCI

-4825045229744447291

rEMONT śLUZY ŁOCHOWO

Kolejne wyzwanie przed naszą Spółką! W dniu 12.08.2020 r. podpisaliśmy umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja stopni wodnych na górnej i dolnej skanalizowanej Noteci: Łochowo”.  Zakres prac obejmuje m.in.:

bUDOWA PRZEPŁAWKI DLA RYB

Kolejna realizacja w Bydgoszczy. Miło nam poinformować, że jesteśmy w trakcie realizacji zadania pn. „Przebudowa obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego na rzece Brdzie – budowa przepławki dla ryb na rzece Brdzie w m. Bydgoszcz oraz wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w Bydgoszczy” – część 1 – Budowa przepławki dla ryb na rzece Brdzie w m. Bydgoszcz. Zadanie realizujemy na rzecz państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zakres prac obejmuje m.in:

Grudziądzka

Rozbudowa budynku usługowo-mieszkalnego

Nie zwalniamy tempa i bierzemy udział w kolejnej ciekawej realizacji. Tym razem przyszło nam się zmierzyć z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku usługowo-mieszkalnego w Bydgoszczy. W ramach prowadzonych prac wykonane zostaną roboty konstrukcyjno-budowlane takie jak m.in.: 

Nasza oferta

Kompleksowe wykonawstwo robót hydrotechnicznych

w szczególności budowę i remonty śluz, jazów, elektrowni wodnych, zapór ziemnych, nabrzeży naprawę i renowację wałów przeciwpowodziowych

Wykonawstwo konstrukcji betonowych i żelbetowych

w tym budowę i remonty: mostów, wiaduktów, murów oporowych, zbiorników żelbetowych, pylonów, fundamentów;

Regulację rzek

oraz roboty pogłębiarskie i bagrownicze, remonty i budowę ostróg, umocnień brzegowych, wylotów do rzek

Inne

tj. konstrukcje stalowe, gabiony, wbijanie i wyrywanie ścianek szczelnych stalowych i PCV, wbijanie pali stalowych, drenaże, nawierzchnie dróg i ulic, roboty rozbiórkowe, roboty podwodne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, iniekcje;

Projektowanie

w szczególności z zakresu budownictwa hydrotechnicznego

Zaufaj nam i skorzystaj z naszych usług.  Oferujemy:

Stawiamy Wysokie Cele

Naszym naczelnym celem jest rzetelna realizacja zadania po satysfakcjonującej obie strony cenie i w oczekiwanym terminie.