kompleksowe wykonawstwo robót hydrotechnicznych

o naszej firmie

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „HYDRO-EKO” Spółka z o. o. to firma rodzinna istniejąca na rynku od 1994 roku.

Specjalizując się w kompleksowej realizacji inwestycji Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „HYDRO-EKO” Sp. z o.o. akceptuje różne formy współpracy. Przyjmujemy rolę generalnego wykonawcy, ale także podwykonawcy.

52 373-63-81

biuro@hydroekobydgoszcz.pl

SONY DSC

Stawiamy wysokie cele

Naszym naczelnym celem jest rzetelna realizacja zadania po satysfakcjonującej obie strony cenie i w oczekiwanym terminie.

IMG_1900

nasza Specjalizacja

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „HYDRO-EKO” Spółka z o. o. oferuje:

kompleksowe wykonawstwo robót hydrotechnicznych

w szczególności budowę
i remonty śluz, jazów, elektrowni wodnych, zapór ziemnych, nabrzeży naprawę i renowację wałów przeciwpowodziowych

wykonawstwo konstrukcji betonowych i żelbetowych

w tym budowę i remonty: mostów, wiaduktów, murów oporowych, zbiorników żelbetowych, pylonów, fundamentów;

Regulację rzek

oraz roboty pogłębiarskie i bagrownicze, remonty i budowę ostróg, umocnień brzegowych, wylotów do rzek

Inne

tj. konstrukcje stalowe, gabiony, wbijanie i wyrywanie ścianek szczelnych stalowych i PCV, wbijanie pali stalowych, drenaże, nawierzchnie dróg i ulic, roboty rozbiórkowe, roboty podwodne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, iniekcje;

Projektowanie

w szczególności z zakresu budownictwa hydrotechnicznego

Zaufali nam

Zaufało nam wiele firm z całej Polski. Stworzyliśmy wspólne realizacje z takimi podmiotami jak: 

Roboty wykonane zostały w sposób należyty, zgodnie z dokumentacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej, umową oczekiwaniami Zamawiającego oraz terminowo ukończone
Wody Polskie
Roboty wykonane zostały terminowo, zgodnie z umową, projektem wykonawczym, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem należytej staranności.
Miasto Bydgoszcz
Roboty wykonano w wymaganym terminie zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną
Enea, Segment OZE

Aktualne realizacje

Stale tworzymy ciekawe realizacje. Zobacz co aktualnie budujemy:

Remont śluzy Łochowo

01.

Budowa przepławki
dla ryb

02.

rozbudowa budynku usługowo-mieszkalnego

03.

Zakończone realizacje

Te zadania ukończyliśmy w ostatnim czasie:

Wymiana geokomórek

01.

Rozbudowa przystani Wioślarskiej

02.

Remont wału przeciwpowodziowego

03.
KLIENCI
REALIZACJE
PROJEKTY
Wyróżnienia