O naszej firmie

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „HYDRO-EKO” Spółka z o. o. oferuje:

  1. Kompleksowe wykonawstwo robót hydrotechnicznych a w szczególności budowę i remonty śluz, jazów, elektrowni wodnych, zapór ziemnych, nabrzeży, naprawa i renowacja wałów przeciwpowodziowych;
  2. Wykonawstwo konstrukcji betonowych i żelbetowych w tym budowę i remonty: mostów, wiaduktów, mury oporowe, zbiorniki żelbetowe, pylony, fundamenty;
  3. Regulacja rzek, roboty pogłębiarskie i bagrownicze, remont i budowa ostróg, umocnień brzegowych, wyloty do rzek;
  4. Inne tj. konstrukcje stalowe, gabiony, wbijanie i wyrywanie ścianek szczelnych stalowych i PCV, wbijanie pali stalowych, drenaże, nawierzchnie dróg i ulic, roboty rozbiórkowe, roboty podwodne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, iniekcje;
  5. Projektowanie.

Specjalizując się w kompleksowej realizacji inwestycji Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „HYDRO-EKO” Sp. z o.o. akceptuje również inne formy współpracy i przyjmuje rolę generalnego wykonawcy a także podwykonawcy.

Naczelnym celem jest rzetelna realizacja zadania po satysfakcjonującej obie strony cenie i w oczekiwanym terminie.

Copyright 2012 HYDRO-EKO

Powered by: Globalvanet